Türk Kadının Toplumdaki Yeri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türk Kadının Toplumdaki Yeri

  1. Türk Kadının Toplumdaki Yeri Hakkında Bilgi Verirmisiniz
  2. 2011-11-17 #2
    Türk vatandaşının, Türk ailesinin sosyal hakları ve birbirleriyle ilişkilerinin uygar ülkelerle bir düzeye getirilmesi gerektiğine inanan Atatürk, ülkenin çeşitli yerlerindeki gezileri sırasında kadın hakları konusunda görüşlerini açık bir dille kamuoyuna duyurmaktan çekinmemiştir.

    Atatürk, kadın hakları ve statüsü konusunu sadece millî bir mesele olarak görmemiştir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, konuyu süratle milletler arası alana götüren ilk insan Atatürktür. 22 Nisan 1935te İstanbulda Beylerbeyi Sarayında Milletler arası Kadın Kongresinin toplanması için imkânlar hazırlamış ve kongreyi himayesine almıştır. Dünya çapında ünlü kadınların ve yazarların katılımını da sağlayan kongreye gönderdiği telgrafta Siyasî ve içtimai hakların kadın tarafından kullanılmasının, beşeriyetin saadeti ve prestiji bakımından elzem olduğuna eminim ifadelerine yer vermiştir. Buna göre, Türk kadınının dünya kadınlarıyla ilişkilerinin alacağı şekil de Atatürkün Türk Kadınının Dünya Kadınlarına elini vererek dünya barış ve güveni için çalışacağına emin olabilirsiniz ifadeleriyle belirlenmiştir.

    Atatürkün 1923lerden itibaren üzerinde titizlikle durduğu ve uygulamaya koyduğu kadın hakları için dünya, ancak 1975 yılında birlik olarak çaba sarfetme gereği duymuş ve bu yılı Kadın Yılı olarak ilân etmiştir.

    Atatürkçü Düşünce Sistemi çok iyi tahlil edildiğinde Kadın ve Eğitimi konusunda aşağıda yer alan boyutlar yoğunluk kazanmaktadır.

  Okunma: 1819 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -