Dizinin 2 bölümünde : ana objeler, request, response, cookie, form, querystring, server variables konularından bahsediliyor.

Ana Objeler

Active Server Pages ‘in beraberinde gelen bazı server ve uygulama geliştirme objeleri vardır. Bu objeler developerları clienttan gelen requestleri, application durumunun yonetimi,cookilerin kullanılması, istemciye verilcek cevabın duzenlenmesi gibi işlerin detayları için kod yazma zahmetinden kurtatır. Bu ana objeler şunlardır:


1-Request and Response:
request objesi HTTP istemi ile scripte gonderilen tum bilgilere erişimi sağlar. Bu bilgiler cookieleri,formları,URL querylerini ve http headerlarını kapsar.

Request objesine ait kolleksiyonlar:

1-clientcertificate 2-cookie 3-form 4-querystring 5-servervaribles
eğer request.form veya request.querystring gibi ifadeler yerine dogrudan request(variable) denilirse web server kolleksiyonları şu sırada arar
1. querystring
2. form
3. cookies
4. clientcertificate
5. servervariables
Bunun için çoğunlukla
Request.(AUTH_USER) yerine Request.ServerVariables(AUTH_USER) kullanılır.

1-ClientCertificate
:HTTP requesti icinde gonderilen X.509 standartındaki sertifikalara ait bilgilerdir.Eğer web browser SSL3.0/PCT1 Protocolu kullanıyorsa yani secure bir iletişim yapıyorsa web browsera sertifika yollayabilir.Eğer bir Sertifika gonderilmemişse ClientCertificate kolleksiyonundan EMPTY degeri doner.
Syntax
Request.ClientCertificate( Key[SubField] )
Bu kolleksiyona ait Keyler ise şunlardır:

Certificate

ASN.1 formatındaki tum sertifika içeriğinin binary stream'ini içeren bir string

Flags

ek sertifika verileri sağlayan flaglerden oluşur.
ceCertPresent-A client certificate is present.
ceUnrecognizedIssuer-Bu zincirdeki son sertifikasyon bilinmyen bir user'a ait
Not: flagleri kullanbilmeniz için Asp dosyanıza client sertifikasını include etmelisiniz.VBScript kullanıyorsanız cervbs.inc dosyasını Jscript kullnıyorsanız cerjavas.inc dosyasını include etmelisiniz.Bu dosyalar \Inetpub\ASPSamp\Samples klasorune yuklenmiştir.

Issuer

sertifikayı yayınlayan hakkındaki bilgileri kapsayan bazı subfield değerlerinden oluşan bir string dir.Eğer Sub fileld olmadan bu değer belirtilmişse ClientCertificate kolleksiyonu virgul ile ayrılmış SubFieldlar gonderir.Örneğin ,C=US, O=Verisign, vb...

SerialNumber

Client sertifikası serial numerını ASCII tipinde ve tirelerle ayrılmış hxadecimal ifadeleri kapsayan bir stringdir.Örneğin, 04-67-F3-02.

Subject

Bazı subfiled değerlerini tutan stringdir.Subfield değeri sertifikanın konusu hakkındaki bilgileri kapsar.Eğer bu değer subfieldsız belirtilmişse ClientCertificate kolleksiyonu virgul ile ayrılmış SubFieldlar gonderir. Örneğin, C=US, O=Msft, vb..

ValidFrom

sertifikanın hangi tarihten itibaren geçerli oldugunu bildiren tarih.Bu tarih VBScript formatındır ve uluslararası ayarlar ile değişir. Örneğin, U.S.'de, 9/26/96 11:59:59 PM.

ValidUntil

sertifikanın hangi tarihe kadar geçerli oldugunu bildirir.