İyonik bağ : (+) yüklü metal atomlarıyla (-) yüklü metal atomlarının birleşmesini sağlayan bağ çeşididir. iyonik bağları (+) ve (-) iyon grupları birbirini çekerek oluştururlar. iyonik bağ etkisiyle iyonik tuzlar oluşur.