İyonik Sıvıların Kullanım Alanları

İyonik sıvıların kullanım alanları kendine has fiziksel ve kimyasal özelliklerden dolayı çok fazladır. Birçok reaksiyonlar için çözücü ve katalizör yardımcısı (Jain ve ark. 2005), elektrokimya alanında batarya (Guarfi ve ark. 2010), yakıt (Di noto ve ark. 2010) ve güneş pilleri için elektrolit (Xue ve ark. 2004), enzimlerin bağlanması için destek madde (Feher ve ark 2009), ekstraksiyon işlemleri için çözücü (Gonzales ve ark. 2010, Smcik ve ark. 2009), kaydırıcı madde (Jimenez ve Bermudez 2010), nano materyallerinin sentezi için kalıp yapıcı madde (Chunming ve ark. 2009), kromatografide değişik amaçlar için kullanım, gaz kromatografisinde duran faz bileşeni (Armstrong ve ark. 1999), likid kromatografisinde hareketli faz bileşeni (Xiaohua ve ark. 2004), kapiler elektroforezde hareket eden elektrolit (Qiana ve Li 2004) ve ayrıca surfaktant, dispers edici madde gibi daha birçok kullanım alanı bulunmaktadır (Zhao 2006).


İyonik sıvıların birçok yerde kullanılmasını sağlayan ilginç fiziksel özellikler aşağıda sıralanmıştır. Aseton, diklorometan ve su gibi çözücüler moleküler yapıya sahipken iyonik sıvılar pozitif ve negatif yüklü iyonların zayıf bağlanmasından meydana gelirler ve oldukça polar çözücülerdir. Bundan dolayı hem inorganik hemde organik maddelerin büyük bir kısmı için iyi bir çözücüdür. Örneğin, yağ, protein, yüzey aktif madde, polisakkarit, plastik ve tuz gibi inorganik maddeleri kolayca çözebilirler