Sual: Kabirden herkes, kâfir, Müslüman, başka şekillerde mi kalkacaktır?

CEVAP
Hazret-i Muaz, Nebe suresinin (Hepiniz bölük bölük gelirsiniz) mealindeki 18. ayet-i kerimenin tefsirini, Peygamber efendimize sormuş ve şu cevabı almıştır:

(Kıyamette ümmetimden 12 sınıf aşağıda bildirildiği şekilde haşrolacaktır:
1- Zekât vermeyen; kabrinden karnı yılan ve akreplerle dolu olarak,
2- Namazda gevşeklik gösteren, domuz suretinde,
3- Alış verişte yalan söyleyip aldatan, ağzından kan gelerek,
4- Komşularına eza eden, el ve ayakları kesik olarak,
5- Allahü teâlâdan korkmayıp, gizlice günah işleyen, leşten daha pis kokar hâlde,
6- Yalan söyleyen, yalancı şahitliği yapan, dili kesik olarak,
7- Haklı bir şahitliği yapmayan dilsiz olarak,
8- Zina eden, avret yerinden irin akarak,
9- Haksız yere yetim malı yiyen, karnı ateşle dolu olarak,
10- Alkollü içki içen, yüzleri kızarmış, gözleri yerinden fırlamış, dişleri öküz boynuzu gibi sivrilmiş, dudağı karnına, karnı da uyluğuna sarkmış olarak,
11- Ana babasına asi olan, cüzzamlı, baraslı olarak,
12- İyi işler yapan, namazı cemaatle kılan ve günaha tevbe edip ölen ise, yüzü dolunay gibi haşrolacak, Sıratı şimşek gibi geçecektir.) [Tibyan]

Burada bildirilenler, günah işleyip de tevbe etmeden ölenler içindir. Tevbe edenler veya sevabı günahından daha fazla olan kimseler, o şekilde haşrolmazlar. Yine bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor:
(1- Kovuculuk eden, maymun suretinde,
2- Haram yiyen, hınzır şeklinde,
3- Faiz alıp veren, başı üstü sürünerek,
4- Haksız hüküm veren, kör olarak,
5- Ucbeden yani amellerini beğenen, dilsiz ve sağır olarak,
6- İşleri sözlerine uymayan âlim, dilleri göğüslerine sarkık olarak,
7- Kibirli, katrandan elbise giyerek haşrolacaktır.) [Tibyan]