Türkiyenin Özel Konumu ve Sonuçları
· Türkiye Asya, Avrupa ,Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur.
· Asya -Avrupa arasında bir köprü durumundadır.
· Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir.
· Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur.
· Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye'den geçer.
· Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım, nüfus, sanayi, ulaşım ve yerleşmeyi etkiler.
· Türkiye'nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2 , izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km2dir. Aradaki fark ülkemizin yüksek ve engebeli olmasından kaynaklanır.

Not: Bir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark fazla ise o yer engebelidir. Fark az ise düzlüktür.