Modern yangın söndürme araçlarının organik sıv, soda asitli, sıv karbondioksitli (CO2) ve sodyum bikarbonatlı olmak üzere dört ana türü vardır. Organik sıvılı söndürücüler sıvılaştırılmış CO2 den sağlanan gaz basıncı ile çalışır. Soda asitli olanları sodyum bikarbonat çözeltisiyle doldurulmuştur ve içine küçük bir cam şişe sülfirit asitle yerleştirilmiştir. Söndürücünün tabanı yere vurulduğunda şişe kırılır ve kimyasal tepkime sonucunda oluşan CO2 gazı söndürücü içindeki çözeltiyi memeden dışarı püskürtür.


Katı sodyum bikarbonatlı olanı sıvılaştırılmış CO2 ile çalışır. Ateşin içinde bikarbonat, soda (ateşin hava ile temasını kesen bir kabuk oluşturur). Subuharı ve CO2 olarak ayrışır. Karbondioksitli söndürücülerde 5-6 litre yüksek basınçlı CO2 bulunur. Açıldığında katı CO2 köpüğü ateşin üzerine püskürür.

Yangın Tüpü Nedir  Nasıl Çalışır?