Akdeniz Bölgesi'nde Mersin İline bağlı bir ilçe olan Anamur, doğusunda Bozyazı, batısında Antalya İline bağlı Gazipaşa, kuzeyinde Karaman İline bağlı Ermenek İlçesi, güneyinde Akdeniz ile çevrilidir Mersin'in batısında yer alan Anamur, kıyıdaki dar ova şeridi dışında engebeli bir araziye sahiptir Dar ova şeridinin arkasında Orta Toros Dağlarının Akdeniz'e inen kolları bulunmaktadır Bu dağların denize bakan kesimlerinde platolar vardır İlçe sınırları içerisinde 500 ile 1500 m yüksekliğinde Alamos, Kızıldağ ve Naldöken dağları yer almaktadır.


33 - Mersin Anamur Hakkında Bilgi ve Resimler

Evciler yöresine kadar dik bir vadi güneyde genişler ve kıyıya yaklaştığında da Anamur Ovasını oluşturur Alüvyon ovası olan Anamur Ovasının bitiminde Taşeli yaylası bulunmaktadır İlçe topraklarını Anamur Çayı (Dragon) ve Sultansuyu sulamaktadır Mersin'e 230 kmuzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 1241 km2 olup, toplam nüfusu 90666'dır

34 - Mersin Anamur Hakkında Bilgi ve Resimler

Anadolu'nun Akdeniz'deki en güney noktası olan Anamur Burnu ilçenin 7 km batısındadır Aynı zamanda ilçe, doğa güzellikleri, kumsalları, mağaraları ve ormanları ile önemli bir turizm merkezidir

İlçenin iklimi karakteristik Akdeniz iklimi olup, yazları sıcak ve kurak,kışları ılık ve yağışlıdır Yıllık yağış toplamı 1032 m3'dür Taşeli yaylası Anamur Ovasını soğuk ve kuzey rüzgarlarından korur ve aynı zamanda denizden gelen yağmur bulutlarını engeller Bundan ötürü Anamur Ovası çok yağış alır ve don olayı çok enderdir İlçe ekonomisine büyük katkıları bulunan ormanlar 853 Km2'lik bir yüzölçümü sahip olup, ilçe yüzölçümünün % 60'nı oluşturmaktadır Bunun yanı sıra sıcak iklim bitkisi olan muz Alanya ve Erdemli'den sonra burada da yetişmektedir

35 - Mersin Anamur Hakkında Bilgi ve Resimler

İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık, turizme dayalıdır Yetiştirilen belli başlı tarımsal ürünler; yerfıstığı, çilek, narenciye, armut, ceviz, kiraz, şeftali, zeytin, muz, enginar, sebze ve baklagillerdir Kurak iç kesimlerde tahıl üretimi yapılmaktadır Ayrıca bağcılık ve badem üretimi de ilçe ekonomisinde önemli yer tutmaktadır İlçenin yüksek kesimlerinde hayvancılık yapılmakta olup, çoğunluğu büyükbaş hayvan besiciliğine yöneliktir

Anamur'un Antik çağdaki ismi Anemourion'dur Bu kentin tarihçesi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır Bununla birlikte; Finikeliler, Hititler ve MÖVIIIyüzyılda Asurlular , ardından Persler yöreye egemen olmuş, MÖ333'te Makedonyalıların egemenliğine girmiştirBüyük İskender'in ölümünden sonra MÖ322'de Seleukoslar buraya hakim olmuştur MÖIyüzyılın başlarında Romalılar Anamur bölgesine egemen olmuş ve İmparator Kaligula tarafından Kommagene Kralı IVAntiochos'a (MÖ38-72) verilmiştir

36 - Mersin Anamur Hakkında Bilgi ve Resimler

Bu dönemde Anemourion Ege, Önasya ve Kuzey Afrika arasındaki deniz trafiğinde önemli bir rol oynayan liman kenti idi Kıbrıs'a yakınlığı da Anamur'un önem kazanmasının bir başka nedenidir Anamur, Roma'nın ikiye ayrılmasından sonra Bizanslıların payına düşmüş ve şehir yeni baştan yapılanmıştır VIIIyüzyılda başlayan Arap akınları sırasında Araplarla Bizanslılar arasında sık sık el değiştirmiştir

Malazgirt Savaşı'ndan (1071) sonra Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında Ertokuş Bey 1228'de Anamur'u ele geçirmiştirSelçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Karamanoğulları buraya hakim olmuş, Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğullarını 1516'da ortadan kaldırmasından sonra da Anamur Osmanlı topraklarına katılmıştır
Osmanlı döneminde Adana Vilayetine bağlı İçel Sancağının bir kazası idi 1859 yılında Osmanlı İdare Teşkilatında Müdürlük, 1869 yılında ise Kaymakamlık olmuştur Cumhuriyet döneminde de İçel'e bağlı ilçe konumunu sürdürmüştür

İlçede günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; Titipolis kenti kalıntıları, Demiroluk kalıntıları, Azıtepe kalıntıları, Ayvasıl Kalıntıları, Kandacık Nekropolü, Arap Çukuru, Şıhardıcı antik kent kalıntıları, Halkalı kalıntıları, Abanoz yaylasındaki nekropol alanı, Zincirlitepe'deki yapı ve nekropol kalıntıları, Köristan Ören Yeri, Boncuk Kale, Filir Kalesi ve Kudret Kalesi kalıntıları bulunmaktadır Ayrıca ilçede;

Anamur (Mamuriye) Kalesi
Kaledıran Kalesi
Mamuriye Kale Camisi
Taş Köprü
Ala Köprü
Anamur Müzesi
Sivil Mimari Örnekleri ve doğal bir oluşum olan
Çukurpınar Mağarası vardır.