1-Kadın erkek nüfus oranını belirler.

2-Okuryazar oranını belirler.

3-Köy ve kentlerde yasayan insan sayısını belirler.

4- Hangi is kollarında ne kadar insan çalıştığını belirler.

5-Çalışan ve çalışmayan nüfus oranını belirler.

6-Okul çağındaki çocuk sayısını, derslik ihtiyacını ve hastane gibi diğer kurumlara ne kadar ihtiyaç olduğunu belirtir.

7-Her belediyeye ne kadar bütçe ayrılacağını ve her ilden kaç milletvekili çıkarılacağını belirler.