Millî Savunma Bakanlığı'nın Görevleri

Millî Savunma Bakanlığı ( MSB ); Millî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini; Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Silâhlı Kuvvetlerin savunma politikası ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlar çerçevesinde;

- Barışta ve savaşta asker alma,
- Silâh, araç, gereç, lojistik ve ihtiyaç maddelerinin tedariki,
- Harp Sanayii,
- Sağlık,
- İnşaat, emlak, iskân ve enfrastrüktür (NATO Güvenlik Yatırım Programı),
- Malî ve mal hesap teftiţi hizmetlerini yürütmekten sorumludur