Osmanlı Devleti Azep - Osmanlı Devleti Askeri Ordu

Osmanlı askeri teşkilatında kara ve deniz hafif piyadeleri için kullanılan bir tabirdir

Arapça'da bekar manasına gelir XIV-XVI yüzyıllarda Bizans, Latin ve İtalyan kaynaklarında "korsan, deniz haydudu" karşılığı kullanılmıştır Mısır'da şehir muhafazasında görev alan askeri bir grup da bu adla anılmıştır

Osmanlı' da azebler yeniçeri teşkilatından önce kurulmuş ve hafif okçu olarak orduya katılmıştır Azebler deniz ve kara azebleri olmak üzere ikiye ayrılıyorlardı Kara azebleri XVI yüzyılın ortalarına doğru kale muhafazasında kullanılmaya başlanmış ve böylece maaşlı bir sınıf haline gelmiştir Kale azeblerinin mevcudu kalelerin önemine göre değişiyordu Deniz azebleri ise görev yaptıkları yerlere göre Tersane-i Amire ve donanma azebleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu


Deniz azebleri kadırgalarda, paşa gemilerinde, mavnalarda, kalitelerde, top, taş, ve at gemilerinde azeb neferi ve reisi olarak bulundukları gibi yelkenci, nöbetçi ve kürekçi olarak da bulunuyorlardı Azebler ihtiyaç durumunda başka görevlerde de kullanılmaktaydılar Azeb alınacak kimselerin güçlü kuvvetli ve savaşabilecek kabiliyete sahip olmaları gerekmekteydi Azeb teşkilatı Sultan II Mahmud dönemindeki askeri yenilikler sırasında kaldırılmıştır