Osmanlı Devleti Revan Seferi ( 1635 )

İran Hükümdarı Şah Abbas'ın Anadolu'daki Celali İsyanlarını fırsat bilerek Bağdat'ı ele geçirmesi , Osmanlı Devleti tarafından savaş sebebi sayıldı (1623)İran ile yapılan savaşlar on yedi yıl sürdü 4 Murat merkezde ve ülkede yönetimi tamamen ele geçirdikten sonra İran üzerine iki sefer düzenledi İlk seferinde Erzurum - Kars üzerinden Revan a ulaştu Bu sefer sonucunda Revan fethedildi ve Ahıska Safevilerden geri alındı