Evlilik dışında doğan çocuğun babasının tesbiti için, baba ya da mirasçıları aleyhine açılan dava.