İhmal sebebiyle zamanında kurban kesmeyen ne yapmalıdır ?

Şartlarını taşıdığı halde ihmal vb sebeplerle kurban kesmeyen bir kimsenin, o yıla mahsuben, bir kurban bedelini fakirlere vermesi, ayrıca tevbe ve istiğfar etmesi gerekir


Sorularla İslamiyet