Sözlük 1: (Tür.) Er. - Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip.
Sözlük 5: 1.Arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olmak. 2.Baskın.