Sözlük 1: (Ar.) Ka. - 1. Yaşayan, zen*ginlik ve bolluk gören. Yaşayış. Aişe binti Ebu Bekir. Peygamberimiz (s.a.s)'in hanımlarından. Muhterem annelerimizden biri olan Aişe (r.a.) İslami bilgisi ve fakihliği ile de meş*hurdur (bkz. Ayşe).
Sözlük 1: (Ar.) Ka. - Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe).
Sözlük 2: Yaşam, dirlik,
Sözlük 3: 1. Yaşam, erinç. 2. Rahat, huzur içinde yaşayan.
Sözlük 5: Rahat ve huzur içinde yaşayan