Sözlük 1: (Fars.) Er. - Bilgili, haberli, uyanık, afif. Vakıf olmuş, malumatlı. Agah Efendi: (1744-1824). Türk dev*let adamı.
Sözlük 3: 1. Bilgili. 2. Haberli, uyanık.
Sözlük 3: Bilge, bilgili.