Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (A.Ü.D.T.C.F.) , Atatürk'ün adını koyduğu ve özel bir görev yüklediği bir bilim merkezidir.

Mustafa Kemal Atatürk, Fakültenin kurulmasını önerirken, çağdaş Türkiye'nin yapacağı atılımla hem ulusal bilincin gelişmesi, hem de özgür düşünceli bireylerin yetişebilmesi için, Türk dilinin, Türk tarihinin ve Türk kültürünün derinliğine araştırılmasının en başta gelen koşul olduğuna inanıyordu. Türkiye'de sosyal bilimler alanında seçkin bir yeri bulunan Fakültenin kuruluş yasası TBMM tarafından 14 Haziran 1935'te kabul edilmiş ve karar 22 Haziran 1935 tarih ve 2035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Name:	Dil_ve_Tarih_Co%C4%9Frafya_Fak%C3%BCltesi_Binas%C4%B1%2C_Ankara.jpg 
Views:	1661 
Size:	219,6 KB (Kilobyte) 
ID:	24122

1935-1940 yılları arasında Evkaf Apartmanında faaliyetini sürdüren Fakültenin bugünkü binasının planı Alman mimarı Bruno Taut tarafından çizilmiştir.

1936 yılında 195 öğrenci ile öğretime başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 13 Haziran 1946'ya kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermiş, bu tarihten itibaren 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile Ankara Üniversitesi'nin bünyesinde yer almıştır.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk ve Türkiye tarihinin incelenmesine kaynaklık edecek olan Sümerce ve Hititce'den Latince ve Yunanca'ya, antik doğu ve batı dilleri yanında modern diller ile coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi çeşitli sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitim veren bir bilim kurumudur. Türkiye'de Tiyatro eğitiminin konservatuvarlar dışında, bilimsel düzeyde verildiği ilk bölüm olan DTCF Tiyatro Bölümünü de bünyesinde bulunduran fakültede hem temel kaynaklara inen, hem de çağdaş dünyaya ayak uydurmayı hedefleyen 18 bölüm ve 71 anabilim dalı mevcuttur. Bunlardan 17 bölüm ve 65 anabilim dalında eğitim öğretim yapılmaktadır.

1942 yılından beri yayın hayatında olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Sümerce ve Hititce'den Latince ve
Yunanca'ya, antik doğu ve batı dilleri yanında modern diller ile coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, antropoloji Türk ve Türkiye tarihi gibi çeşitli sosyal bilimlerin farklı alanlarında kaynak yayınlar arasında yer almaktadır.

Fakülte Bölümleri

-Arkeoloji Bölümü -Antropoloji Bölümü -Rus Dili ve Edebiyatı -İngiliz dili ve Edebiyatı -Halkbilimi Bölümü -Psikoloji Bölümü -Tarih Bölümü -Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü -Coğrafya Bölümü -Sinoloji -Sümeroloji -Hititoloji -Urdu Dili ve Edebiyatı -Amerikan Kültürü ve Edebiyatı -Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü -Alman Dili ve Edebiyatı -Fransız Dili ve Edebiyatı -Sanat Tarihi -Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı -Yunan Dili ve Edebiyatı -İspanyol Dil ve Edebiyatı -Dilbilim Bölümü -Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü -Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü -Felsefe Bölümü -Kore Dili Ve Edebiyatı -Japon Dili Ve Edebiyatı -Fars Dili Ve Edebiyatı -Arap Dili Ve Edebiyatı -Hindoloji -Leh Dili Ve Edebiyatı -Hungaroloji -İtalyan Dili Ve Edebiyatı -Bulgar Dili Ve Edebiyatı -Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü -Tiyatro Bölümü