Çokgen Çeşitleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Çokgen Çeşitleri Nelerdir?

 1. bana çokgen çeşitlerini söyleyin..
 2. 2011-10-12 #2
  ÇOKGEN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

  1. Çokgen

  Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3, … gibi n tane (n ³ 3)
  noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir.

  a. İçbükey
  (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgendenir.

  b. Dışbükey
  (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir. Dışbükey çokgen

  2. Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri
  a. İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı

  (n - 2) . 180°

  b. Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde

  Dış açılar toplamı =360°

  c. Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin

  n.(n-3) / 2
  Bir köşeden (n - 3) tane köşegen çizilebilir.
  n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek
  (n - 2) adet üçgen elde edilebilir.

  3. Düzgün Çokgenler
  Bütün kenarlarının uzunlukları eşit ve bütün açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

  a. Düzgün altıgende olduğu gibi düzgün çokgenlerin köşelerinden daima bir çember geçer. Bu çembere çevrel çember denir.

  b. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı birleştiren köşegenler birbirine eşittir.

  c. Kenar sayısı çift olan düzgün çokgenlerde karşılıklı kenarlar paraleldir.


  d. Kenar sayısı tek olan düzgün çokgenlerde karşı kenara çizilen dik karşı kenarı ortalar. Köşeden kenarın ortasına çizilen doğru parçası kenara diktir şeklinde de ifade edilir

  e.
  n kenarlı düzgün bir çokgende bir iç açının ölçüsü
  (n - 2) . 180°/ n

  f.
  Konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360° olduğundan düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü
  360° / n

  4. Düzgün Çokgenin Alanı

  a. n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve iç teğet yarıçapı r ise alanı

  A= n.a.r / 2

  b.n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı
  (Bu açı aynı zamanda dış açıdır) 360 / n ve çevrel çemberin yarıçapı R ise çokgenin alanı

  A= n.R.R.sina / 2


  Okunma: 2298 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -