Çoşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Çoşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

 1. şiirde ahenk
 2. 2011-10-12 #2
  COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)


  1.Koşuk

  İslam'dan önce sığır törenlerinde, şölenlerde söylenen aşk, kahramanlık, doğa sevgisi temalı şiirlere koşuk denir. Daha çok lirik, pastoral ve epik özellikler taşıyan bu şiirler belli bir ezgiyle söylenmiş, bu ezginin oluşması için kopuzdan da yararlanılmıştır.

  a. Hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir.
  b. Nazım birimi dörtlüktür.
  c. Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca… (aaab cccb dddb)
  d. 7'li hece vezniyle söylenirdi.
  e. Genellikle lirik şiirledir. Bu yüzden Koşukların duygu yönü ağır basar.
  f. Kopuz eşliğinde söylenir.
  g. Yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler.
  h. Bu şiirlerin İslâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma özellikle (koçaklama ve güzelleme)dır.  KOŞUK Günümüz Türkçe'siyle Söylenişi
  Keldi esin esneyü Rüzgâr eserek geldi
  Kadka tükel osnayu Kar tipisine benziyordu
  Kirdi budun kasnayu Halk titreyerek (evlere) girdi
  Kara bulıt kükreşür Kara bulutlar görülüyor

  Kar buz kamuğ erüşdi Karlar ve buzlar hep eridi
  Taglar suvı akışdı Dağların suyu (seller halinde) aktı
  Kökşin bulıt örüşdi Mavimtırak bulutlar belirdi
  Kayguk bolup ögrişür Kayıklar gibi sallanıp duruyor

  Tümen çeçek tizildi On binlerce çiçek sıra sıra dizildi
  Bükünden ol yazıldı Tomurcuklarından çözüldü
  Üküş yatıp özeldi Uzun süre yatmaktan sıkılmışlardı
  Yirde kopa adrışur Yerden biterek birbirlerinden ayrılıyorlardı.
  (XI. yy. Türk Şiiri, Talat Tekin, Ankara, 1989)

  2. Sagu
  Yuğ törenlerinde ölen kişinin kahramanlıklarını anlatan, onun ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren şiirlerdir.

  Şekilsel olarak koşuklara benzer.
  a. Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.
  b. Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir.
  c. Koşuk nazım şekliyle söylenir.
  d. Dörtlükler halinde söylenir.
  e. 4+3=7'li hece ölçüsüyle yazılır.
  f. Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında "ağıt", Divan edebiyatında "mersiye" denir
  g. "Yuğ" denilen ölüm törenlerinde söylenir.
  h. Divanu Lûgatit-Türk'teki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir.
  ı. Sagu söyleyen kişilere sagucu ya da ağıtçı denir.

  i. Saguda düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca… (aaab cccb dddb)


  Okunma: 2082 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -