Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara ve cinden korunmak için, kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır: Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı.


Euzü Besmele ile iki Kul-euzü okumalı.

Ha-Mim Mümin suresinin başından masir'e kadar ve Âyet-el kürsi okumalı.
La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli şeyin kadir okumal

Ha-Mim Mümin suresinin başından masir'e kadar ve Âyet-el kürsi okumalı.
La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli şeyin kadir okumalı.