C
cart - cart curt - cangıl cungul - cazur cuzur - cazırtı - cazırdama - cazırdamak - cızır cızır - cızırtı - cızırdama - cızırdamak

Ç
çangıl çungul - çangır çungur - çıtır çıtır

D
domdom

E
efil efil

F
fıkır fıkır - fıkırtı - fıkırdama - fıkırdamak - fıkırdanmak - fıs fıs - fısıltı - fısıldama - fısıldamak - fısır fısır - fiskos - fokur fokur - fokurdamak

G

gıcırdamak - gıcırtı - gıdak - gıdaklama - gıdaklamak - gır gır - gurul gurul - gurultu - guruldama - guruldamak - gür gür - gürleme - gürlemek - gürül gürül - gürültü - gürüldeme - gürüldemek - güm güm - gümleme - gümlemek - gümletmek

H
hav hav - havlama - havlamak - havlayış - hır hır - hırlama - hırlamak - hırlayış - hırıl hırıl - hırıltı - hırıldama - hırıldamak - hırıldanmak - hışır hışır - hışırtı - hışırdama - hışırdamak - homur homur - homurtu - homurdanmak - hor hor - horlama - horlamak - horul horul - horultu - horuldamak - hey - hay - harıl harıl - haşır huşur - hışır hışır - hüngür hüngür

I
ıslık

İ
inlemek

K
katır kutur - küt küt - kütlemek - kütletmek - kütür kütür - kütürtü - kütürdeme - kütürdemek

L
Lapır Lupur

M

meleme - meleyiş - mırıl mırıl - mırıltı - mırıldanmak - miyav miyav - miyavlama - miyavlayış
O
of - oh

Ö
öf

P
pat pat - patlama - patlamak - patır patır - patırtı - patırdama - patırdamak - pöf - pört pört - pörtleme - pörtlemek - pörtletmek - püfür püfür pır pır

R
rap rap
Ş
şakır şukur - şakırtı - şakırdama - şakırdamak - şapır şupur - şapırtı - şapırdama - şapırdamak - şıpır şıpır- şıpırtı - şıpırdama - şıpırdamak - şırıl şırıl - şırıltı - şırıldama - şırıldamak - şakır şakır - şıkır şıkır

T
takır tukur - takırtı - takırdama - takırdamak tık tuk tıkırtı

Ü
üf - üfleme - üflemek - üfür üfür - üfürüm - üfürmek

V
vız vız - vızıltı - vızıldama - vızıldamak - vızır vızır
Z
zırlamak - zart zurt