Dördüncü Muratın Ahlakı

Diğer Osmanlı sultanları gibi, Dördüncü Murat Han da içki içmezdi. Din düşmanları "İçki içerdi" diye iftira etmişlerdir. Tütün, enfiye ve içkiyi yasak etti. Kendi harbe giderek Tebriz'i geri aldı. İkinci defa giderek Bağdat'ı tekrar aldı. Kâbe-i muazzamayı yeniden yaptırdı.