Göz yaşı kemiği os lacrimale, göz boşluğu'nun iç yan duvarının küçük bir kısmını yapar ve çifttir.Os frontale alın kemiğinin altında, üst çene kemiğinin processus frontalis'inin arkasında ve os ethmoidale 'nin önünde yer almaktadır. İnce ve dörtgen şeklindedir. İki yüzü dört adet kenarı vardır.İsim: Gray164.png
Görüntüleme: 1235
Büyüklük: 48,8 KB (Kilobyte)


Göz yaşı kemiğinin yüzleri

Dış yan yüz / facies orbitalis


 • Bu yüzde bir ibik crista lacrimalis posterior, bir oluk sulcus lacrimalis ve küçük bir çengel hamuus lacrimalis bulunur.
 • Crista lacrimalis posterior, yüzün ortasında yukarıdan aşağıya yer alan bir ibiktir.
 • Sulcus lacrimalis bu ibiğin önünde yer alan bir oluktur.
 • Bu oluk üst çene kemiğinin; maxilla'nın aynı isimli oluğu ile birleşir ve fossa sacci lacrimalis ve canalis nasolacrimalis 'in başlangıcını oluşturur.
 • Hamuus lacrimalis, crista laccrimalis posterior 'un alt ucunda yer alan küçük çengeldir.


İç yan yüz / facies ethmoidalis

 • Os ethmoidale ile eklem yapar.
 • Burun boşluğunun dış yan duvarının da bir kısmını oluşturur.

Göz yaşı kemiğinin kenarları

 • Üst kenar; Os frontale ile eklem yapar.
 • Arka kenar, os ethmoidale ile eklem yapar.
 • Alt kenar, concha nasalis inferior ile eklem yapar.
 • Ön kenar, üst çene kemiği 'nin processus frontalis 'inin arka kenarı ile eklem yapar.