Dil kemiği (os hyoideum), alt çenenin alt arkasında bununan ve dilin dış (ekstrinsik) kaslarının tutunduğu oldukça küçük bir kemiktir.

Anatomisi

U harfi şelkinde olan kemik, diğer bir başka kemikle eklem yapmaz. Üzerine yapışan kaslar M. genioglossus, M. hyoglossus, M. chondroglossus, M. styloglossus olup dört tanedir. Bu kaslar, dilkemiğinden çıkarak dile girerler ve dilin hareketlerinden sorumludurlar.

Dil Kemiği Nedir?


Kemiğin U şeklindeki kollarını oluşturan büyük boynuzlarına "cornu majus", U harfinin üzerinde olan küçük boynuzlarına "cornu minus" adı verilir. Boynuzlar arasında kalan kısım kemiğin cismi yani corpus u olarak adlandırılır.