Çoğunlukla yükleme sorduğumuz bir takım sorularla bulmaya çalışırız cümlenin öğelerini. Diğer cümlenin öğelerini bulmamıza yardımcı olmasına rağmen yüklemi bulmak için ise soru soramıyoruz.

Bir ifadeyle; Cümlede yapılan işi, oluşu ya da eylemi bildiren kelimeye yüklem denir. Diğer bir ifadeyle ise;Cümlede kip ve zaman bildirerek yargıyı ortaya koyan temel unsurdur. Tek başına cümle özelliği gösterir. Genellikle cümlenin sonunda bulunur.Diğer öğeler yüklemin tamamlayıcı öğeleridir.

Cümlede yüklemi bulmak için herhangi bir öğeye soru soramayız. Onu çekimli durumda bulunan sözcüklerden anlarız.

Örneğin;

"Biliyorum" sözü "bilmek" eyleminin şimdiki zamanla çekimlendiğini gösteriyor. Öyleyse yargı bildiriyor demektir. Dolayısıyla bir cümledir.

"Biraz önce gelen çocuk, kapıcının kızıydı."
cümlesindeki altı çizili söz isim tamlaması olduğundan;

"O, eskiden, yaramaz bir çocuktu."
cümlesindeki altı çizili söz sıfat tamlaması olduğundan birbirinden ayrılmaz ve birlikte yüklem olur.
Annen sofrayı kurmaya hazırlandı. (hazırlandı yüklem)


Cümlede kip ve zaman bildirerek yargıyı ortaya koyan temel unsurdur. Tek başına cümle özelliği gösterir. Diğer öğeler yüklemin tamamlayıcı öğeleridir.

Cümlede yüklemi bulmak için herhangi bir öğeye soru soramayız. Onu çekimli durumda bulunan sözcüklerden anlarız.

Örneğin;

"Biliyorum" sözü "bilmek" eyleminin şimdiki zamanla çekimlendiğini gösteriyor. Öyleyse yargı bildiriyor demektir. Dolayısıyla bir cümledir.

"Biraz önce gelen çocuk, kapıcının kızıydı."

cümlesindeki altı çizili söz isim tamlaması olduğundan;

"O, eskiden, yaramaz bir çocuktu."

cümlesindeki altı çizili söz sıfat tamlaması olduğundan birbirinden ayrılmaz ve birlikte yüklem olur.