Taş işleme teknikerleri özel sektöre ait mermer atölyelerinde çalışabilirler. Sürekli gelişen mermer piyasasında çalışacak nitelikte insan gücüne duyulan ihtiyaç artmakta olduğundan mezunların iş bulma olanakları da artmaktadır.