Reklamcı olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

- Genel kültür seviyesi yüksek,

- Sosyoloji, psikoloji ve sanata ilgili, bu alanlarda başarılı,

- Yaratıcı, hayal gücü fazla, mizah anlayışı olan,

- Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen,

- Dışa dönük, girişimci,

- Yeniliklere açık ve başkaları ile işbirliği yapabilen kimseler olmaları gerekir.