Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller

Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda (dikey sırasında) yer alan elementlerdir.

Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar. Alkali metallerden daha az tepken (tepkimelere girmeye eğilimli) karakterde olmalarının yanında, erime ve kaynama sıcaklıkları daha düsüktür. İyonlaşma enerjileri de alkali metallerden daha yüksektir. Toprak elementleri ismi, bu gruptaki elementlerin toprakta bulunan oksitlerinin, eski kimyabilimciler tarafından ayrı birer element olarak düşünülmesinden gelir.


Bu grup 6 element içerir:



  • Berilyum
  • Magnezyum
  • Kalsiyum
  • Stronsiyum
  • Baryum
  • Radyum