İncil'e göre ilk insan, Adem ve Havva cennette yaşarken ölümsüzdüler; ancak şeytanın kandırması sonucu ilk günahı işlediler ve cennetten kovuldular: "Bunun için, nasıl günah bir adam vasıtası ile dünyaya girdiyse, böylece ölüm de bütün insanlara geçti, çünkü hepsi günah işlediler" "Zira günahın ücreti ölümdür" Buna karşılık, Hıristiyanlık, daha baştan öteki dünyadaki yaşama dayalıdır İncillerde ebedi hayata kavuşmanın formüllerinden sık sık söz edilir Örneğin Yuhanna İncili'nin 3 babında "Baba oğulu sever ve her şeyi onun eline vermiştir Oğula iman edenin ebedi hayatı olur" demekte ve

ebedi hayatın İsa'yı sevmekten ve onu dinlemekten geçtiğini söylemektedir

Hıristiyanlığa göre bir kişi öldüğünde, önce papaz ve ardından da vaftiz ailesi çağrılır ve sonra üzüntülerini belirtmek, yardımcı olmak amacıyla komşular ölü evini ziyaret ederler Ölü kefene sarılmadan önce usullere uygun bir şekilde yıkanmalıdır Ölen, bir diyakon ya da papaz ise, onu papazlar yıkarlar Ölünün vücudu kefenlendikten sonra bir tabuta konur ve tabut dört kişi tarafından, papazlar ve diyakonların söyleyecekleri ilahilerin eşliğinde kiliseye kadar taşınır İlahilerden biri "üyelerimizden birinin aramızdan ayrılışıyla" diye başlarken, bir diğeri "Ey havarilerin lordu -efendisi- onlar senin yüce merhametine güvenerek öldüler: Ve yine senin merhametin ve şefkatinle günahlarından arınacaklar" bir başkası, "En sonunda gelerek ölene yeniden can verecek olan Yüce Kurtarıcımız, Kutsal İsa" diye başlar Mezar hazırlandıktan sonra, onun başında ayin ve cenaze töreni yapılır Sonra herkes ölü evine gidip orada bir şeyler yedikten, üzüntülerini tekrar belirttikten sonra evlerine dönerler İkinci gün, ölü için yeniden bir tören yapılır ve ölünün akrabaları, kilisenin kapısında fakirlere yiyecek dağıtırlar Üç gün boyunca komşular yas evine üzüntülerini bildirmeye sürekli olarak gelirler Üçüncü gün de papaz sabah saat dörtte Qurbana yapmadan önce, yanında ölüye çok yakın bir kadın olmak üzere mezarlığa gider ve ölen kişinin mezarını tütsüler Bu, tıpkı kadınların İsa'nın mezarını ziyaret etmesine benzer Herkes, ölünün sevdiklerinin mezarları üzerine de ateş yakar Bu Paskalya Gecesi İbadeti'nin bir parçası olarak yerine getirilen, anlamlı bir adettir Yasta olan kişiye "Tanrı size ve ölünüze huzur versin ve ölünüzün yüzü Tanrı'nın nuru ile aydınlansın" diye teselli verilirken, mezarlar üzerine ışıklar yakılması ile amaçlanan ölünün ruhunu aydınlatmak, böylece ona huzur vermektir Bazı yörelerde mezarlara yiyecek de konur ve bunun yapıldığı yerlerde, yiyecekleri ve lambaları koyabilmesi için, mezarların kenarına küçük hücreler yapılır Bu adet, Büyük Perhiz'den bir önceki perşembe günü yerine getirilir ki, bu büyük gün "Tüm Ruhların Günü"dür


8 - Hıristiyanlarda Ölü Gömme Gelenekleri
9 - Hıristiyanlarda Ölü Gömme Gelenekleri