Kütüphaneci Nedir
Kütüphaneye gelen; kitap, süreli yayın, video-kaset ve ses kasetleri ile bilgisayar disketlerini konularına göre sınıflayan, bunları koruyan ve faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır, okuyucunun hizmetine hazırlar, - Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları malzemeyi veya kitabı bulmalarına yardımcı olur, - Dışarıya ödünç kitap veya kaset verme hizmetini yürütür, - Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır, - Kıymetli kitapların korunması için önlem alır, - Zamanında kitapları getirmeyenlere uyarı yazısı gönderir, - Kütüphanedeki materyalin sayımını yapar, - Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar, - Abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirir, - Yeni yayınları izleyerek kütüphaneye kazandırmaya çalışır.