Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programını bitirenler "Kanatlı Hayvan Yetiştirme Teknikeri" unvanını alır. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak kanatlı üretim çiftliklerinde hayvanların üretilmesi, bakım ve pazarlanması ile ilgili çalışmaları yürütür.


Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri resmi ve özel sektör ile çiftliklerde çalışır. Ayrıca kanatlı hayvan yetiştirmede kullanılan alet ve ekipmanların üretim ve pazarlama birimlerinde de iş bulma olanakları vardır. Kanatlı sektörü gelişen bir çalışma alanıdır ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda yetişenler kendi çiftliklerini kurarak üretim yapabilirler