Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması halinde tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca Anadolu teknik, Teknik, endüstri meslek ve çok programlı liseler ile yetişkinler eğitim merkezleri ile endüstri pratik sanat okullarının "Kalıp" bölümlerinde bu mesleğin eğitimi verilmektedir.


Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; - En az ilköğretim okulu mezunu olmak, - 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. - Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, - Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Meslek Liseleri ile çok programlı liselerin kalıp bölümüne girmek için en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okullara giriş koşullarını taşımak gerekmektedir.


Kalıpçı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Endüstri Meslek Liselerinde 3, Anadolu Teknik Lisesi 5 ve Teknik Liselerinde ise 4 yıl sürelidir. Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik eğitim, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir. Çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir. Meslek Lisesi mezunları ise "Meslek Lisesi Diploması" ve "Teknisyen" unvanı alırlar.