Gelişmiş Ülkelerin Ortak Özellikleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Gelişmiş Ülkelerin Ortak Özellikleri

 1. İkincil ekonomik faaliyetler: Hammaddenin işlenerek değiştirilmesi yeni hammadde veya ürün elde edilmesine dayalı sanayi faaliyetlerini içerir ( hammaddenin işlenerek değerli ürünlere dönüştürüldüğü sanayi faaliyetleridir


  Üçüncül ekonomik faaliyetler: Hizmete dayalı ekonomik faaliyetleri içerir Turizm bankacılık eğitim sağlık bankacılık ulaştırma haberleşme vb faaliyetlere denir

  Hizmetler Sektörü: Elektrik gaz ve su inşaat ve bayındırlık işleri toptan ve perakende ticaret lokanta ve oteller ulaştırma haberleşme ve depolama mali kurumlar sigorta taşınmaz mallara ait işler ve kurumları yardımcı iş hizmetleri toplum hizmetleri sosyal ve kişisel hizmetler (eğitim sağlık din)

  Gelişmekte olan ülkelerde birincil faaliyetler azalırken ikincil ve üçüncül faaliyetler artmaktadır

  Bir ülkede tarımda çalışan nüfusun oranı çok az ise o ülke gelişmiş demektir Tarımda çalışan nüfus oranı fazla ise geri kalmış demektir

  Nüfusun bu sektörlere dağılımı ülkenin gelişmişlik durumunu gösterir

  Ülke
  Birincil faaliyet(Tarım)
  İkincil faaliyet (Sanayi)
  Üçüncül Faaliyetler (Hizmetler)

  Gelişmiş
  % 10 (Çok az)
  % 30 (Fazla)
  % 60 (Fazla)

  Gelişmekte olan
  % 50 (fazla)
  % 15-20 (az)
  % 30-35 (az)

  Gelişmemiş
  % 90 (çok fazla)
  % 5 çok az
  % 5 (çok az)

  2-) Çalışan nüfusun fazla olduğu ikinci sektör üçüncül faaliyetlerdir Bu sektör tarım ve sanayi dışındaki çok çeşitli iş kollarını (ticaret ulaşım haberleşme eğitim vb)kapsar 1955de %85 olan bu oran 1980de %278 e2000 de %386'ya yükselmiştir Ülkemizde sanayi yeterince gelişmediği için kırsal kesimden ve tarımdan ayrılan nüfusun çoğu hizmetler sektöründe toplanmıştır

  Hizmet sektöründeki yığılmanın temel nedeni: Sanayileşme hızının yeterince yüksek olmamasıdır Kırdan kente gelen nüfusun çoğu sanayi sektöründe iş bulamayınca hizmet sektörüne yönelmiştir Kırsaldan gelenlerin bir kısmı da seyyar satıcılı simitçilik vb işlerde çalışmaktadır Gelir düzeyi düşük olan bu iş gücüne de MARJİNAL İŞ GÜCÜ denir

  Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri

  1-Nüfus artış hızı düşüktür genç nüfus oranı azdır
  2-Nüfusun büyük kısmı kentlerde yaşar
  3-Tarım dışı sektörler gelişmiştir
  4-Bebek ölüm oranı düşüktür
  5-Yaşm standardı yüksek yaşam süresi uzundur
  6-Okuryazar oranı yüksektir
  7-Kişi başına düşen milli gelir fazladır
  8-İhracatta sanayi ürünlerinin payı fazladır
  9-Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir
  10-Çalışan nüfus içinde nitelikli işçi payı yüksektir
  11-Nüfusun büyük kısmı tarım dışı sektörlerde çalışır


 2. 2012-12-18 #2
  çok teşekkür ederim

  Okunma: 2955 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -