Bağıntı ve Fonksiyonlar - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Bağıntı ve Fonksiyonlar

 1. BAĞINTI ve FONKSİYONLAR
  Kartezyen çarpım : İlk elemanı birinci kümeden , ikinci elemanı ikinci kümeden gelen ikililerin oluşturduğu kümeye denir.
  Örnek 1: A = {1,2,3} ve B = {a,b} ise
  AxB = {(1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)} olur.
  BxA = {(a,1),(b,1),(a,2),(b,2),(a,3),(b,3)} şeklinde yazılır.
  Örnekte görüldüğü gibi

  ( kartezyen çarpım işleminde değişme özelliği yoktur ).
  Yine örnekte görüldüğü gibi A kümesinin 3 , B kümesinin 2 elemanı vardır. AxB kümesinin eleman sayısı ise 6 'dır. Böyle olması tesadüf değildir.
  Çünkü kartezyen çarpım kümesinin eleman sayısı ; kartezyen çarpımı oluşturan kümelerin eleman sayılarının çarpımına eşittir.
  Aynı sebeple BxA kümesinin eleman sayısı da 6 'dır. Yani kartezyen çarpım işleminde değişme özelliği olmamasına karşılık her kümenin eleman sayıları eşittir ( Denk kümeler ).

  ( kartezyen çarpım işleminde değişme özelliği yoktur )
  s(AxB) = s(BxA) = s(A) s(B) ( Denk kümeler )
  Bağıntı : Kartezyen çarpım kümesinin herhangi bir alt kümesine denir. Eğer bağıntı, AxB 'nin alt kümesi ise o bağıntıya A'dan B'ye bir bağıntı denir. Buradaki birinci küme, bağıntının tanım kümesi ; ikinci küme ise bağıntının değer kümesi olarak adlandırılır.
  "n" elemanlı bir kümenin tüm bağıntılarının sayısı 2n olduğundan dolayı A'dan B'ye yazılabilecek tüm bağıntıların sayısı da 2s(A)s(B) ' dir.

  Eklenmiş Dosya
  Okunma: 4894 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -