Noktalama İşaretlerinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Noktalama İşaretlerinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

 1. Noktalama İşaretlerinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
 2. 2011-09-27 #2
  İ nsanlar duygu ve düşüncelerini aktarabilmek ve okuduğunu karşısındakine anlatabilmek için işaret sistemlerinden oluşan harfleri ve bu harfleri düzenleyen kurallar bütününü bilmeleri gereklidir.

  Noktalama işaretlerinin tarihi, dilbilgini Aristophanes ile başlar. Bununla birlikte düzenli olarak kullanımı, XVI. yüzyılda matbaanın bulunuşu ile gerçekleşmiştir.

  Bizim edebiyatımızda, noktalama işaretleri, ancak Avrupa'yı tanıdıktan sonra, XIX. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. İlk olarak Şinasi, Şair Evlenmesi (1859) adlı tiyatro oyununda bazı işaretlerden bahsediyor.
  Şemsettin Sami de, Kamus-ı Türkî adlı sözlüğünde iki noktaya (:), noktateyn; virgüle (,), fasıla demektedir.

  Önceleri düzyazı metinlerinde kullanılan noktalama imlerinin, şiirde kullanılmadığını görüyoruz. Başlangıçta, hem şiir hem düzyazı yazan edebiyatçılarımız, noktalama imlerini, düzyazı metinlerinde kullanmışlar, bununla beraber şiir halinde yazdıkları metinlerde noktalama imlerini kullanmamışlardır. Sonraları şiirlerde de başarı ile noktalama imlerinin kullanıldığı görülmektedir.Servet-i Fünûn döneminde, Tevfik Fikret'in şiirlerinde, noktalama imlerinin özenle kullanıldığını görmekteyiz.


  Cumhuriyet döneminde, noktalama imleri daha çok önemsenmiş sayıları ve türleri arttırılmıştır.


  Okunma: 2389 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -