Fizik Antropolojisi Nedir?

İnsanın beden yapısının özelliklerini, tarihsel gelişimi içinde inceleyen, kemik yapısını metrik yöntemlerle ölçen, insanın genetik yapısını esas alarak yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini araştıran kişidir.

- Bir araştırmacı olarak insanın bedensel özelliklerinin evriminin inceler,

- Belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar,

- Elde ettiği verilere dayanarak, insanların kullanacağı eşyaların ve giysilerin standart ölçütlerinin belirlenmesini sağlar,

- Sporcuların başarılı olabilecekleri beden yapılarına uygun branşları belirlemede gerekli olan antropometrik standartları oluşturmaya çalışır.