Türkiye'nin Deniz Sınırları

Ülke kıyılarımızın uzunluğu yaklaşık 8337 km. dir.
Karadeniz kıyılarının uzunluğu 1685 km civarındadır.
Akdeniz kıyı uzunluğu doğuda Suriye sınırından batıda Marmaris'e kadar 1542 Km'dir.
Ege Denizi kıyıları 2600 km.'yi geçen uzunluğu ile ülkemizin en uzun kıyılarını teşkil eder.