gov: hükümet kuruluşları
edu: eğitim kuruluşları(üniversiteler gibi)
org: ticari olmayan kar amacı gütmeyen kuruluşlar
com: ticari kuruluşlar
mil: askeri kuruluşlar
net: servis sağlayıcıları (internet servis sağlayıcıları gibi)