Kozmopolit bitki: Ülkemizde geniş sahalara yayılmış bitkilerdir. Çam ve meşe türleri böyledir.

Kozmopolit Bitki Nedir