Harfli İfadeler ve Harfli İfadelerle Yapılan İşlemler - Delinetciler Portal

Harfli İfadeler ve Harfli İfadelerle Yapılan İşlemler

 1. HARFLİ İFADELER VE HARFLİ İFADELERLE YAPILAN İŞLEMLER

  Tanım: πr², 2πr, 4a, a², a³, 3a²b, ⅔ax² gibi ifadelere harfli ifadeler denir.

  • 2πr ifadesinde 2 ye katsayı denir.
  • 3a²b ifadesinde katsayı 3 tür.
  • ⅔ ax² ifadesinde katsayı ⅔ tür.
  • a³ ifadesinde katsayı 1 dir.
  Örnek: x = -1, y = 2 için;
  2x³y - xy + ½ x²y harfli ifadesinin değerini bulalım.
  Çözüm: Verilen harfli ifadede;
  X yerine -1, y yerine 2 yazalım.
  2.(-1)³. 2 - (-1) . 2 + ½ . (-1)².2 = -4 + 2 + 1 = -1

  -4 -2 1

  TOPLAMA VE ÇIKARMA
  Toplama yapılırken, benzer terimlerin katsayıları toplanıp katsayı olarak yazılır. Benzer terimde katsayının yanına çarpım olarak yazılır.
  Örnek: ⅔ xy² + 3xy² - xy² işlemini yapalım.
  Çözüm: xy² lerin katsayılarını toplayalım.
  [⅔ + 3 +( -1)] xy² = 8/3 xy²
  Örnek:3a³ b - ab + 5ab - 5a³b işlemini yapalım.
  Çözüm: a³b lerin katsayılarını ayrı, ab lerin katsayılarını ayrı toplayalım.
  [3 + (-5)] a³b + (-1+5) ab = -2a³ b + 4ab

  Eklenmiş Dosya
  Okunma: 6979 - Yorum: 0 - Amp