İnsan Varlığının Korunmasında Hak ve Demokrasinin Önemi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İnsan Varlığının Korunmasında Hak ve Demokrasinin Önemi

 1. bu sorumu açık ve net olarak cevaplayabilir misiniz
 2. 2011-09-24 #2
  İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Klasik demokrasi tanımına benzerliğinden dolayı günümüzde insan hakları ve demokrasi sıklıkla beraber kullanılır.

  İnsan hakları ile demokrasi arasındaki kesin tamamlayıcılık bağı: eğer insan hakları bireyin eksiksiz gelişmesi için gerekli bir koşulsa demokratik toplum da, bireyin gelişimi için gerekli çerçeveyi oluşturması bakımından bu hakların kullanılması için gerekli bir koşuldur, ayrıca, demokratik bir toplum bireylerin topluluğun yaşaması için gönüllü olarak verdiği desteğe dayandığından insan hakları böyle bir toplumun ön koşulu olarak görülür

  Kadınlar
  Demokraside siyasi eşitlik temel olsa bile kadınlar bu eşitliği ancak 20. yüzyılda kazanabilmişlerdir. Kadınların siyaset hayatına katılımını destekleyenler; bunun siyasi etiği geliştireceğini söylerken karşı çıkanlar aile yapısının bozulacağı düşüncesini dile getiriyorlardı.

  • Dünyadaki her 100 parlamenterden 13'ü kadın
  • Dünyada devlet ya da hükümet başkanlığı yapan her 100 kişiden 5'i kadın
  • Dünyadaki her 100 bakandan 12 tanesi kadın
  • Dünyadaki 16 meclis dışında kalan meclislerdeki kadınların oranı %'in altında

  Demokraside kadınları sadece seçme, seçilme hakkına indirgememek gerekir. Ayrıca feminist sivil toplum örgütleriyle de demokrasiye etkin katılımı sağlanmaya çalışılmıştır.

  Azınlıklar

  Bir toplumun etnik, dini veya cinsel olarak genel ortaklıklarından ayrılan gruplar o toplumun azınlık statüsündedirler.Oligarşik, otoriter devlet yapılarından demokrasiye geçen toplumlarda, azınlıkların diğer gruplara göre daha fazla demokrasiyi savunmalar genel kabul gören bir olgudur. Ayrıca uluslararası kurumlar tarafından yapılan demokrasi seviyesi değerlendirmelerinde azınlık hakları önemli kıstaslardan biridir.

 3. 2011-10-15 #3
  iyi bir sayfa öğrencilere yardımcı oluyor.

 4. 2011-10-17 #4
  süper olmuş ...

 5. 2011-10-22 #5
  çok güzel haaa

 6. 2011-10-25 #6
  Teşekkür Ederim

 7. 2011-11-10 #7
  bnce süper işime çok yaradı tşkler :D

 8. 2012-11-25 #8
  performans ödevim için çok yardımcı oldu teşekkürleer :)

 9. 2012-12-18 #9
  iyimiş hahashas

 10. 2012-12-20 #10
  guzel

  Okunma: 7241 - Yorum: 9 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -