İngilizce Sayılar

0 - 20

0 : zero (ziro)

1 : one (van)

2 : two (tu)

3 : three (thri, !okunuşu için lütfen özel yardım alınız! )

4 : four (for)

5 : five (fayf)

6 : six (siks)

7 : seven (sevın)

8 : eight (eğt)

9 : nine (nayn)

10 : ten (ten)

11 : eleven (ilevın)

12 : twelve (tıvelv)

13 : thirteen (törtiin)

14 : fourteen (fortiin)

15 : fiveteen (fiftiin !fayftiin diye okunmadığına dikkat edin!)

16 : sixteen (sikstiin)

17 : seventeen (sevıntiin)

18 : eighteen (eğtiin !yazılışta tek t vardır!)

19 : nineteen (nayntiin)

20 : twenty (tıventi)


20 , 30 ... 100

20 : twenty (tıventi)

30 : thirty (törti)

40 : fourty (forti)

50 : fifty (fifti)

60 : sixty (siksti)

70 : seventy (sevınti)

80 : eighty (eğti)

90 : ninety (nayti)

100 : one hundred / a hundred (van handırıd / e handırıd)

1000 : one thousand / a thousand (van tauzınd / e tauzınd)

İngilizcedeki sayı mantığı da Türkçe'dekinden çok farkı değildir. Aşağıdaki

örnekleri inceleyiniz.

21 : twenty one (tıventi van)

38 : thirty eight (törti eğt)

55 : fifty five ( fifti fayf)

62 : sixty two (siksti tu)

99 : ninety nine (naynti nayn)

Not:Burada dikkat edilmesi gereken nokta 100'lü sayıları okurken sayıların arasına "and" koymaktır. örneğin: 154 sayısını okurken "one hundred and fifty four" diye okumamız gerekir