- Düşüncelerini sözel olarak ifade edebilmeleri,

- Başkalarını etkileme ve ikna etme özelliklerinin olması,

- Yaratıcı olmaları,

- Çabuk karar vermeleri ve kararlarını uygulayabilmeleri,

- İnsanların duygu ve ihtiyaçlarına duyarlı olmaları,

- Sabırlı ve coşkulu olmaları gerekir.

- Ayrıca, animatörlük hareketli bir meslek olduğu için, bedence güçlü ve sağlıklı olmalıdırlar.