Animasyon, canlandırma demektir. Animatör, çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle insanları neşelendirmeye çalışır. Bunun için;


· Tatil yapmaya gelen insanların; yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini, beklentilerini saptar,

· Tatil yerinin olanakları çerçevesinde beklentileri karşılayacak bir animasyon programı hazırlar ve uygular,

· Turist kafilelerini ilgili istasyon, havaalanı vb. noktalarından alarak konaklama yerine getirir ve götürür,

· Boğulma, zehirlenme gibi tehlikelere karşı grubu uyarır,

· Fuarlarda ve reklam kampanyalarında görev yaparken, tanıtılması istenen ürün ve hizmeti hedef kitleye en iyi şekilde anlatır.