1- Çıplak gözle görülemeyip mikroskoplarla görülürler.

2- Hücre zarı bulunur.

3- Sitolazma bulunur.

4- Çekirdek bulunur.

5- Koful bulunur.

6- Mitokondri bulunur.

7- Ribozom bulunur.

8- Endoplazmik retikulum bulunur.

9- Golgi aygıtı (cisimciği) bulunur.