ASOR ADALARI, Portekiz'in denizaşırı topraklandır. Portekiz'e 1.290 km uzaklıkta, Atlas Okyanusu'nda yer alan dokuz ada ve birkaç kayadan oluşan bir takımadadır ve Atlas Okyanusu'nun tabanındaki dağ sıralarının su yüzüne çıkan zirveleridir (bak. Atlas Okyanusu) .


Bu adalar deprem bölgesindedir. 30 yıl önce bir volkanik patlama dokuz adadan biri olan Fayal'ın büyümesine neden olmuştur.


Asor Adaları Nerede?