1- Kam-res Baş Kadın Efendi

2- Dürr-i And İkinci Kadın Efendi

3- Mihr-engiz İkinci Kadın Efendi

4- Naz-perver Üçüncü Kadın Efendi

5- Dil-firib Dördüncü Kadın Efendi