Fransa'nın nüfusunda tarih boyunca önemli dalgalanmalar olmuştur. Salgın hastalıklar (siyah veba) sonucu, Otuz Yıl Savaşları (1700'li yıllarda) ve 1. ve 2. Dünya savaşları esnasında çok sayıda insanını kaybetmiştir. 1946'da 40 milyon olan nüfusu, 1960'lı yıllarda kolonilerinden gelen göçlerle de önemli ölçüde artmıştır. Fakat 1965'li yıllardan itibaren nüfus artışında bir duraklama dönemi başlamıştır.


Fransa'da, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, dış ülkelerden gelen yaklaşık 5 milyon işçi nüfusu vardır. 270 bine yakın vatandaşımız Fransa'da yaşamaktadır, ülkenin nüfus yönünden en yoğun sahası başkent Paris'in de bulunduğu Paris Bölgesi'dir. Bunu Lyon, önemli bir liman olan Marsilya, Bordeux (Bordo) ve Lille (Lil) izlemektedir. Bilhassa Ron ve Ren ekseni boyunca büyük kentler kurulmuştur.