Kış aylarında sıkça rastlanan sobadan sızan gazdan zehirlenme olaylarının önüne, bilinçli soba kullanımı ile geçilebilir.

Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave edilmemesi, dolu kova ile değiştirilmesi gerekir.

Baca ve borularda zift ile katran oluşumunu engellemek için soba, bacaya en uygun mesafeye kurulmalı ve az sayıda dirsek kullanılmalı.

Kömür tam tutuşmadan soba uyutulmamalı.
Soba borusu ve dirsekleri belli periyotlarda temizlenmeli

Sobalar r TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Yatay borulara bacaya doğru yüzde 10 eğim verilmelidir.

Yanma sırasında sobanın kapakları ayarlanarak hızlı yanma önlenmelidir.

Bacalar, çatlak ve sıvasız olmamalıdır